Ympäristö


om_5.png

Ympäristö- ja laatukysymykset ovat aina olleet tärkeä osa Leksandsin liiketoimintaa. Yhdeksi tavoitteeksi on asetettu täysin hiilidioksidineutraali tuotanto ja tavoitteissa onkin päästy varsin pitkälle. Kaikki leipomon käyttämä sähkö on 100 % ympäristöystävällistä. Paistouunien tuottama lämpö kierrätetään ja sillä lämmitetään paistamisen jälkeen toimisto- ja tuotantotilat sekä käyttövesi. Uunien tuottaman lämmön uudelleen hyödyntäminen tuotanto- ja toimistotilojen lämmittämisessä aloitettiin jo 1950-luvulla, käyttöveden lämmittämisessä 1980-luvulla. Kuljetuksista syntyvien päästöjen minimoimiseksi raaka-aineet pyritään hankkimaan leipomon välittömästä läheisyydestä.

Leksandsilla jatketaan edelleen töitä omien entistä ympäristöystävällisempien toimintojen saavuttamiseksi. Ympäristölähtöinen toimintatapa koskee kaikkia leipomon eri osa-alueita ja vuosia jatkunut suunnitelmallinen työ onkin johtanut merkittäviin taloudellisiin säästöihin ympäristöystävällisen lähestymistavan tuloksena. Lämmön uusiokäyttö ja lähiviljelty vilja ovat hyviä esimerkkejä yrityksen vastuullisesta ajattelutavasta.

LÄHIVILJELTYÄ VILJAA

Leipomiseen käytetään vain Ruotsalaista Svenskt Sigill laatumerkittyä ruista. Svensk Sigill on laatumerkintä ruotsalaisille kukille ja ruualle. Merkinnän saaneet tuotteet ovat peräisin ruotsalaisilta tiloilta jotka täyttävät laatumerkinnälle asetettavat vaatimukset. Vaatimuksiin kuuluvat korkea raaka-aineiden laatu, luontoa säästävät kasvatusmenetelmät, puhtaus ja eläinten oikeudenmukainen kohtelu. Perustana merkinnälle toimivat tarkoin säädellyt normit ja säännöt joita viljelijöiden tulee noudattaa. Merkinnän ansainneita toimijoita valvoo ulkopuolinen taho. Svenskt Sigill ei ole pelkästään korkean laadun takaava merkintä, se on myös tavoite kohti kestävää kehitystä ruotsalaisilla maatiloilla.

Rukiista 20 % tulee leipomon välittömästä läheisyydestä. Pisimmillään ruis matkaa 340 km päästä leipomolta. Leksandsilla tehdäänkin jatkuvasti töitä sen eteen, että kuljetusmatkoja, ja näin myös kuljetuksien aiheuttamia päästöjä, pystyttäisiin entisestään vähentämään.

miljo_4.jpg
miljo_3.jpg

TAVOITTEEMME

Leksands Knäckebröd AB:n tärkein tavoite on valmistaa ja toimittaa tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden näille asettamia vaatimuksia ja odotuksia. Kaikkien työntekijöiden tulee vastata omalla työpanoksellaan tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta.